Tính năng hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10


Cá nhân 1

2GBDung lượng

40GBBăng thông

60Địa chỉ Email

2Addon Domain

10Sub Domain

10Park Domain

1Mysql Server

2Mysql

199.000vnđ/tháng

2.388.000vnđ/năm

Cá nhân 2

3GBDung lượng

70GBBăng thông

120Địa chỉ Email

3Addon Domain

30Sub Domain

30Park Domain

2Mysql Server

3Mysql

279.000vnđ/tháng

3.348.000vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

5GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

5Addon Domain

60Sub Domain

60Park Domain

5Mysql Server

5Mysql

406.000vnđ/tháng

4.872.000vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

7GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

7Addon Domain

120Sub Domain

120Park Domain

10Mysql Server

10Mysql

500.000vnđ/tháng

6.000.000vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

8GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

8Addon Domain

180Sub Domain

180Park Domain

20Mysql Server

20Mysql

542.000vnđ/tháng

6.504.000vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

10GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

10Addon Domain

400Sub Domain

400Park Domain

35Mysql Server

35Mysql

600.000vnđ/tháng

7.200.000vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

16GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

16Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

80Mysql Server

80Mysql

840.000vnđ/tháng

10.080.000vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

20GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

20Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

110Mysql Server

110Mysql

1.000.000vnđ/tháng

12.000.000vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

30GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

30Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

300Mysql Server

300Mysql

1.340.000vnđ/tháng

16.080.000vnđ/năm

Doanh nghiệp lớn

50GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

2.000.000vnđ/tháng

24.000.000vnđ/năm

Doanh nghiệp lớn

60GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

2.335.000vnđ/tháng

28.020.000vnđ/năm

Doanh nghiệp lớn

70GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

2.670.000vnđ/tháng

32.040.000vnđ/năm

VIP 1

80GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

3.000.000vnđ/tháng

36.000.000vnđ/năm

VIP 2

90GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

3.335.000vnđ/tháng

40.020.000vnđ/năm

VIP 3

100GBDung lượng

KGHGBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

3.670.000vnđ/tháng

44.040.000vnđ/năm

Zalo
0975 345 329
Zalo